MEDARBEIDERE

Signy Margrete Hefley

Prest

Telefon: 46938115
signy@trondheimvineyard.no

Daniel Hefley

Prest

Telefon: 41603017
(etter kl 16 på ukedager)
daniel@trondheimvineyard.no