I Trondheim Vineyard tilbyr vi en mulighet til å være med å investere i en folkegruppe som mangler mye. Les under om nasjonen Kosovo, og arbeidet vi er med på der.

Nasjonen Kosovo er et land med en unik blanding av europeisk-, islamsk- og middelhavs-kultur. Det er et land med rike natur- og menneskelige-ressurser. Likevel har de fleste av de to millionene som bor der ikke tilgang til trygt vann, renseanlegg for kloakk og avløpsvann, eller søppelfjerning. Spesielt rammet  er de som bor på  landsbygda.

Water For Life jobber sammen med lokale landsbyfolk for å utvikle trygge vannsystem som kan tilfredsstille behovene i hver enkelt av landsbyens husstander. Dette innebærer som oftest at vi hjelper dem rense og reparere eksisterende, håndgravde brønner, installere elektriske pumper og legge vannet i rør inn i husene deres. De fleste familiene har aldri før hatt innlagt vann og gleden er stor når de nå får hele hverdagen forandret!

Hver familie Water For Life jobber sammen med må selv betale 10% av material-kostnadene, hjelpe til med å innstallere vannsystemet for deres eget hjem, samt hjelpe naboene sine når det er deres tur å få brønnen reparert og vannsystem installert. Hvert system koster ca 2500 kr.

Trondheim Vineyard er partnere med Water For Life Kosovo, og gir til dem minst 10% av alle midler som kommer inn til kirken. I tillegg reiser vi til Kosovo for å støtte de lokale arbeiderne når det er ønsket, og har ved flere anledninger vært å finne sammen med den  lokale landsbybefolkningen under grave- og støpearbeidet i prosessen med å sikre de en trygg vannkilde.

Hvis du er interessert i å finansiere en brønn, kontakt daniel@trondheimvineyard.no for mer informasjon.

Go top