Vineyard åpent hus

På Vineyard Åpent Hus treffer du oppriktige, åpne og ærlige mennesker som sammen ønsker å utforske hvordan Jesus er relevant her og nå – og hvordan tro ser ut i praksis. Samlingene starter med felles middag for alle aldre hjemme hos pastorparet – her håper vi du kan finne familie og vennskap.

Alene-mamma connect

Vi hjelper deg

Vineyard Kids / Ung